Πρόσφατες υποβολές

 • Public policy and support for restructuring in SMEs 

  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2013)
  Across Europe, restructuring in SMEs receives less public attention than large-scale restructuring. However, the recent economic crisis has sharpened policy focus in this area. The current discussion centres around the ...
 • Restructuring in SMEs: Sweden 

  Persson, Jan; Broman, Ingrid (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Slovakia 

  Poledna, Juraj; Šúbertová, Elena (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Ireland 

  Martin, Tom (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Bulgaria 

  Krastenova, Elena; Pavlov, Vladimir (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Estonia 

  Rozeik, Andrew (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Romania 

  Milcu, Felicia (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Poland 

  Rogut, Anna; Piasecki, Bogdan (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Latvia 

  Sauka, Arnis (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Belgium 

  Musialski, Cécile (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Spain 

  Durán, Jessica; Isusi, Iñigo (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Germany 

  Mandl, Irene (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Austria 

  Mandl, Irene (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Luxembourg 

  Musialski, Cécile (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Denmark 

  Bendtsen, Jan (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: United Kingdom 

  Wainwright, Thomas; Kitching, John; Smallbone, David; Kašperová, Eva (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs Portugal 

  Pereira, Dina; Leitão, João (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Malta 

  Borg, Claudine (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Italy 

  Salvatore, Lidia (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...
 • Restructuring in SMEs: Lithuania 

  Saldžiūnienė, Danguolė; Piesarskas, Edmundas (Eurofound, 2013-05-14)
  Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the project outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»