Πρόσφατες υποβολές

 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1988)
  Im vorliegenden Bulletin veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) Angaben über Industrieerzeugnisse. Diese Angaben beruhen im wesentlichen auf Meldungen der statistischen Ämter der ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1988)
  Im vorliegenden Bulletin veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) Angaben über Industrieerzeugnisse. Diese Angaben beruhen im wesentlichen auf Meldungen der statistischen Ämter der ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1988)
  Im vorliegenden Bulletin veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) Angaben über Industrieerzeugnisse. Diese Angaben beruhen im wesentlichen auf Meldungen der statistischen Ämter der ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1987)
  Im vorliegenden Bulletin veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) Angaben über Industrieerzeugnisse. Diese Angaben beruhen im wesentlichen auf Meldungen der statistischen Ämter der ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1987)
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1987)
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1987)
 • Industrial Production: Methodology. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1987)
  Industrial production statistics by product or product group are of major importance to the Commission. They are indispensable in helping it to accomplish its duties in various areas, including ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1986)
  This bulletin, published by the Statistical Office of the European Communities (SOEC), contains statistics on industrial products derived from the Member States' national statistical institutes and ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1986-02)
  This bulletin, published by the Statistical Office of the European Communities (SOEC), contains statistics on industrial products derived from the Member States' national statistical institutes and other ...
 • Industrial Production: Quarterly statistics. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennes,Luxembourg, 1986-01)
  This bulletin, published by the Statistical Office of the European Communities (SOEC), contains statistics on industrial products derived from the Member States' national statistical institutes and other ...
 • Industrial Short-Term Trends: The Index of Industrial Production in the European Community. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1985-09)
  This Supplement 1985 gives retrospectives series. It gives an up-date and a complement to the supplement 1-1978 where the methodological note of the index of industrial production 1970=100 was ...
 • Industrial Production. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1985)
  This bulletin, published by the Statistical Office of the European Communities (SOEC), contains statistics on industrial products derived from the Member States' national statistical institutes and other ...
 • Industrial Production. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1985)
  This bulletin, published by the Statistical Office of the European Communities (SOEC), contains statistics on industrial products derived from the Member States' national statistical institutes and other ...
 • Industrial Production. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1984)
  The production statistics in physical units presented in this issue were collected by Eurostat from the Member States national statistical institutes. The data are compiled in accordance with common ...
 • Industrial Production. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1984)
  The production statistics in physical units presented in this issue were collected by Eurostat from the Member States national statistical institutes. The data are compiled in accordance with common ...
 • Industrial Production. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1984)
  The production statistics in physical units presented in this issue were collected by Eurostat from the Member States national statistical institutes. The data are compiled in accordance with common ...
 • Industrial Production. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennes,Luxembourg, 1984)
  The production statistics in physical units presented in this issue were collected by Eurostat from the Member States national statistical institutes. The data are compiled in accordance with common ...
 • Industrial Short-Term Trends: The Index of Industrial Production in the European Community. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennesLuxembourg, 1983)
 • Industrial Production: man-made fibres, textiles, clothing, pulp, paper and board. 

  Eurostat (Office des publications officielles des Communautés européennes.Luxembourg, 1982)
  The production statistics in physical units presented in this issue were collected by Eurostat from the Member States' national statistical institutes. The data are compiled ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»