Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • Ten issues to watch in 2024. In-depth analysis 

  Bassot, Étienne; Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliamentary Research ServiceLuxembourg, 2024)
  This is the eighth edition of an annual EPRS publication aimed at identifying and framing some of the key issues and policy areas that have the potential to feature prominently in public debate and on the political agenda ...
 • Ten issues to watch in 2023. In-depth analysis 

  Bassot, Étienne; Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliamentary Research ServiceLuxembourg, 2023)
  This is the seventh edition of an annual EPRS publication aimed at identifying and framing some of the key issues and policy areas that have the potential to feature prominently in public debate and on the political agenda ...
 • Ten issues to watch in 2022. In-depth analysis. 

  Bassot, Étienne; Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliamentary Research ServiceLuxembourg, 2022)
  This is the sixth edition of an annual EPRS publication aimed at identifying and framing some of the key issues and policy areas that have the potential to feature prominently in public debate and on the political agenda ...
 • Ten issues to watch in 2021. In-depth analysis 

  Bassot, Étienne; Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliamentary Research ServiceLuxembourg, 2021)
  This is the fifth edition of an annual EPRS publication aimed at identifying and framing some of the key issues and policy areas that are likely to feature prominently on the political agenda of the European Union over the ...
 • EU legislation on the 2011 Population and Housing Censuses 

  Eurostat (Publications Office of the European UnionLuxembourg, 2011)
  Population censuses produce the most reliable and geographically detailed count of the population. They report the benchmark figure for the ‘total population’ and cross-classify it in great detail for selected characteristics. ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»