Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • ADJUSTMENT TO ASYMMETRIC SHOCKS Economic Affairs Series ECON 104 

  European Parliament; Patterson, Ben; Amati, Simona (European ParliamentLuxembourg, 1998-09)
  The fact of monetary union means that over 60% of Member States’ external trade will automatically become domestic transactions. By comparison with the individual countries making it up, therefore, the euro area will be ...
 • Ζωγραφίζω την Ευρώπη 

  Ευρωπαϊκή Ένωση (Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΛουξεμβούργο, 2016)
 • Annual Activity Report 2016 

  European Economic and Social Committee (European Economic and Social CommitteeBruxelles, 2017-06)
  The European Economic and Social Committee (EESC) is an advisory body of the European Union based in Brussels. Since its establishment in 1957, the EESC has provided a unique forum for consultation, ...
 • Annual Activity Report 2017 

  European Economic and Social Committee (European Economic and Social CommitteeBruxelles, 2018-06)
  The term "organised civil society" denotes a wide range of organisations, networks, associations, groups and movements which are independent from government and sometimes come together ...
 • Annual Activity Report 2018 

  European Economic and Social Committee (European Economic and Social CommitteeB, 2019-06)
  he European Economic and Social Committee (EESC) is an advisory body of the European Union based in Brussels. Since its establishment in 1957, the EESC has provided a unique forum for consultation, dialogue and consensus ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»