Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • Enhanced surveillance framework for Greece 

  European Commision (European CommissionBrussels, 2019-04-03)
  On 3 April 2019, the Commission adopted an update of the second Enhanced Surveillance Report detailing progress in implementing policy commitments. The update concluded that Greece had taken the necessary actions to achieve ...
 • Annual Report on Migration and Asylum 2017 

  European Commision; European Migration Network (European Commission, 2018-05-15)
  number of developments took place in 2017 in the legal migration field. In terms of legislation, inter-institutional negotiations for the revision of the EU Blue Card Directivestarted in September 2017, leading ...
 • Future of scholarly publishing and scholarly communication - Report of the Expert Group to the European Commission 

  European Commision (European CommissionBrussels, 2019-01-30)
  The report proposes a vision for the future of scholarly communication; it examines the current system -with its strengths and weaknesses- and its main actors. It considers the roles of researchers, research institutions, ...
 • Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 

  Chapman, Martina; Insights, Mercury (European Audiovisual ObservatoryEuropean Audiovisual Observatory, 2016-12)
  In a digital environment where the boundaries between the responsibilities of the various media players are in continuous development, it becomes increasingly important to ensure an adequate level of awareness ...
 • Social Agenda 50 – The new social dimension 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2018-01)
  Things are moving fast as employment and social affairs make up a decisive part of the roadmap to a more united and democratic EU by June 2019, announced by European Commission President Jean-Claude Juncker in September ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»