Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • Regulation on the cross-border mechanism 2021-2027 

  Barath, Etele (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-10-19)
  The EESC welcomes the proposal for a regulation presented by the European Commission on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (hereafter “the mechanism”).
 • Regulation on European Territorial Cooperation 2021-2027 

  Malosse, Hendri (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-10-19)
 • Preparing for Next Steps on Better Economic Governance in the Euro Area 

  Juncker, Jean-Claude; Tusk, Donald; Dijsselbloem, Jeroen; Draghi, Mario (Informal European CouncilBrussels, 2015-02-12)
  The Euro Summit of 24 October 2014 concluded that “closer coordination of economic policies is essential to ensure the smooth functioning of the Economic and Monetary Union”. It called for work to continue “to develop ...
 • Sustainable Finance: Taxonomy and Benchmarks 

  Mareels, Daniel (European Economic and Social Committee, 2018-10-17)
  This proposal is part of a broader Commission's initiative on sustainable development. It lays the foundation for an EU framework which puts Environmental, Social and Governance (ESG) considerations at the heart of the ...
 • Institutional investors' and asset managers' duties regarding sustainability 

  European Commision (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-05-24)
  This proposal is part of a broader Commission's initiative on sustainable development. It lays the foundation for an EU framework which puts environmental, social and governance (ESG) considerations at the heart of the ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»