Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • Regulation on the European Regional Development Fund and Cohesion Fund 

  Vardakastanis, Ioannis (European Economic and Social Committee, 2018-10-17)
 • Common Provisions Regulation 2021-2027 

  Mallia, Stefano (2018-10-17)
 • Turning FAIR data into reality 

  Directorate-General for Research and Innovation, European Commission (EU PublicationsLuxembourg, 2018-11-26)
  To take advantage of the digital revolution, to accelerate research, to engage the power of machine analysis at scale while ensuring transparency, reproducibility and societal utility, data and other digital objects created ...
 • Prompting an EOSC in practice 

  Directorate-General for Research and Innovation, European Commission (EU PublicationsLuxembourg, 2018-11-21)
  To help drive forward and implement the EOSC, the main thread of the report is to understand how the EOSC can effectively interlink people, data, services and training, publications, projects and organisations. The ideas ...
 • The shift to learning outcomes, policies and priorities in Europe 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2009-11-30)
  This study demonstrates that European governments and stakeholders havebecome increasingly convinced that learning based uniquely on input will not respond adequately to future challenges for individuals, society ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»