Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • Annual Report on Migration and Asylum 2017 

  European Commision; European Migration Network (European Commission, 2018-05-15)
  number of developments took place in 2017 in the legal migration field. In terms of legislation, inter-institutional negotiations for the revision of the EU Blue Card Directivestarted in September 2017, leading ...
 • Future of scholarly publishing and scholarly communication - Report of the Expert Group to the European Commission 

  European Commision (European CommissionBrussels, 2019-01-30)
  The report proposes a vision for the future of scholarly communication; it examines the current system -with its strengths and weaknesses- and its main actors. It considers the roles of researchers, research institutions, ...
 • Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 

  Chapman, Martina; Insights, Mercury (European Audiovisual ObservatoryEuropean Audiovisual Observatory, 2016-12)
  In a digital environment where the boundaries between the responsibilities of the various media players are in continuous development, it becomes increasingly important to ensure an adequate level of awareness ...
 • Social Agenda 50 – The new social dimension 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2018-01)
  Things are moving fast as employment and social affairs make up a decisive part of the roadmap to a more united and democratic EU by June 2019, announced by European Commission President Jean-Claude Juncker in September ...
 • Social Agenda 48 - A European pillar for a social triple A 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2017-07)
  What the European Pillar of Social Rights, adopted in April, means in practice: this is what the July issue of Social Agenda is all about. The Pillar serves as a reference framework for European Commission proposals on ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»