Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 • The shift to learning outcomes, policies and priorities in Europe 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2009-11-30)
  This study demonstrates that European governments and stakeholders havebecome increasingly convinced that learning based uniquely on input will not respond adequately to future challenges for individuals, society ...
 • European guidelines for validating non-formal and informal learning 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2009-11-27)
  Validating non -formal and informal learning is increasingly seen as a way of improving lifelong and lifewide learning. More European countries are emphasising the importance of making visible and valuing learning that ...
 • Terminology of European education and training policy, a selection of 100 key terms. 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2016-07-25)
  This glossary represents a team effort and reflects contributions from experts working on different aspects of European education and training policy.
 • Environmental indicators synthesis of the enviromental statement 

  European Committee of Regions (European Economic and Social Committee, 2017)
  Climate and environmental protection issues are more important than ever for EU policies.At global level, the EU took part in the discussions which produced the Paris Agreement on Climate (COP21) and the 17 objectives ...
 • The future of the EU and the role of the regions 

  European Committee of Regions (Directorate for Communication of the European Committee of the RegionsBrussels, 2018-04-18)
  A broad debate on the future of Europe is currently taking place, at a time of multiple challenges for European integration. At the same time, we are witnessing striking calls for greater autonomy or even independence ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»