Αποτελέσματα 1-20 από 795

 • Annual Report on Migration and Asylum 2017 

  European Commision; European Migration Network (European Commission, 2018-05-15)
  number of developments took place in 2017 in the legal migration field. In terms of legislation, inter-institutional negotiations for the revision of the EU Blue Card Directivestarted in September 2017, leading ...
 • Future of scholarly publishing and scholarly communication - Report of the Expert Group to the European Commission 

  European Commision (European CommissionBrussels, 2019-01-30)
  The report proposes a vision for the future of scholarly communication; it examines the current system -with its strengths and weaknesses- and its main actors. It considers the roles of researchers, research institutions, ...
 • Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 

  Chapman, Martina; Insights, Mercury (European Audiovisual ObservatoryEuropean Audiovisual Observatory, 2016-12)
  In a digital environment where the boundaries between the responsibilities of the various media players are in continuous development, it becomes increasingly important to ensure an adequate level of awareness ...
 • Social Agenda 50 – The new social dimension 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2018-01)
  Things are moving fast as employment and social affairs make up a decisive part of the roadmap to a more united and democratic EU by June 2019, announced by European Commission President Jean-Claude Juncker in September ...
 • Social Agenda 48 - A European pillar for a social triple A 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2017-07)
  What the European Pillar of Social Rights, adopted in April, means in practice: this is what the July issue of Social Agenda is all about. The Pillar serves as a reference framework for European Commission proposals on ...
 • Social Agenda 46 – Boosting youth employment 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2016-12)
  The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. ...
 • European migration network annual report 2017 on migration and asylum in Greece national report part 2 

  European Commision (European Economic and Social Committee, 2017-08)
  The Annual Policy Report of 2017 aims at informing the Member States and the European Commission on all the developments that took place in the year of 2017 orwere scheduled to be implemented in a future period,in the areas ...
 • Regulation on the cross-border mechanism 2021-2027 

  Barath, Etele (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-10-19)
  The EESC welcomes the proposal for a regulation presented by the European Commission on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (hereafter “the mechanism”).
 • Regulation on European Territorial Cooperation 2021-2027 

  Malosse, Hendri (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-10-19)
 • Preparing for Next Steps on Better Economic Governance in the Euro Area 

  Juncker, Jean-Claude; Tusk, Donald; Dijsselbloem, Jeroen; Draghi, Mario (Informal European CouncilBrussels, 2015-02-12)
  The Euro Summit of 24 October 2014 concluded that “closer coordination of economic policies is essential to ensure the smooth functioning of the Economic and Monetary Union”. It called for work to continue “to develop ...
 • Sustainable Finance: Taxonomy and Benchmarks 

  Mareels, Daniel (European Economic and Social Committee, 2018-10-17)
  This proposal is part of a broader Commission's initiative on sustainable development. It lays the foundation for an EU framework which puts Environmental, Social and Governance (ESG) considerations at the heart of the ...
 • Institutional investors' and asset managers' duties regarding sustainability 

  European Commision (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-05-24)
  This proposal is part of a broader Commission's initiative on sustainable development. It lays the foundation for an EU framework which puts environmental, social and governance (ESG) considerations at the heart of the ...
 • Plan d’action en faveur du financement durable (communication) 

  Trias Pinto, Carlos (European Economic and Social Committee, 2018-09-17)
  Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Action Plan: Financing ...
 • European Finance-Climate Pact (own-initiative opinion) 

  Rudy de Leeuw (European Economic and Social CommitteeBrussels, 2018-10-17)
 • Regulation on the European Regional Development Fund and Cohesion Fund 

  Vardakastanis, Ioannis (European Economic and Social Committee, 2018-10-17)
 • Common Provisions Regulation 2021-2027 

  Mallia, Stefano (2018-10-17)
 • Turning FAIR data into reality 

  Directorate-General for Research and Innovation, European Commission (EU PublicationsLuxembourg, 2018-11-26)
  To take advantage of the digital revolution, to accelerate research, to engage the power of machine analysis at scale while ensuring transparency, reproducibility and societal utility, data and other digital objects created ...
 • Prompting an EOSC in practice 

  Directorate-General for Research and Innovation, European Commission (EU PublicationsLuxembourg, 2018-11-21)
  To help drive forward and implement the EOSC, the main thread of the report is to understand how the EOSC can effectively interlink people, data, services and training, publications, projects and organisations. The ideas ...
 • The shift to learning outcomes, policies and priorities in Europe 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2009-11-30)
  This study demonstrates that European governments and stakeholders havebecome increasingly convinced that learning based uniquely on input will not respond adequately to future challenges for individuals, society ...
 • European guidelines for validating non-formal and informal learning 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2009-11-27)
  Validating non -formal and informal learning is increasingly seen as a way of improving lifelong and lifewide learning. More European countries are emphasising the importance of making visible and valuing learning that ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»