Πρόσφατες υποβολές

  • The Policies of the European Union and Russia towards Central Asia 

    Fraser, Cameron (International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), 2009-11)
  • Sarkozy's Proposal for a Mediterranean Union 

    Gianniou, Maria (Κέντρο Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Σ), 2007)
    Europe’s future lies in the South”. It was with these weighty and meaningful words that the French President decided to further clarify his vision of a Mediterranean Union during his visit in Tangiers on the 23d of October ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»