Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • "The war in Gaza: Escalating to stalemate" 

  Eleftheriadou, Marina; Roussos, Sotiris (Κέντρο Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Σ), 2009)
  "The ongoing war in Gaza is a typical case of a war that is not meant to offer any significant change to the general equilibrium of the conflict. It is a strategic World War I , an inconclusive trench war which was born ...
 • "The long road to a new Lebanese national contract" 

  Saliari, Stella (Κέντρο Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Σ), 2009)
  Part of the ingrained and predominant discourse of Lebanese politics is characterized by visionary and promising elements which culminate in the image of a dream: the dream of building up Lebanon, a viable Lebanon, a stable ...
 • "Syria Calling'': What is the response? 

  Ρούσσος, Σωτήρης (2010-12-12)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»