Πρόσφατες υποβολές

 • Mutual learning exercise. Citizen science initiatives : policy and practice : final report Latest edition. 

  Gold, Margaret; Arias, Rosa; Haklay, Muki; Irwin, Alan; Mazzonetto, Marzia; Meijer, Ingeborg; Radicchi, Antonella; Leo, Gabriella; Arentoft, Michael (Publications Office of the European UnionLuxembourg, 2023-04-04)
  Over the past decade, great advances have been made in applying innovative participatory and inclusive research practices across a wide range of domains. These have involved increasing numbers of citizens in monitoring, ...
 • Future of scholarly publishing and scholarly communication - Report of the Expert Group to the European Commission 

  European Commision (European CommissionBrussels, 2019-01-30)
  The report proposes a vision for the future of scholarly communication; it examines the current system -with its strengths and weaknesses- and its main actors. It considers the roles of researchers, research institutions, ...
 • Turning FAIR data into reality 

  Directorate-General for Research and Innovation, European Commission (EU PublicationsLuxembourg, 2018-11-26)
  To take advantage of the digital revolution, to accelerate research, to engage the power of machine analysis at scale while ensuring transparency, reproducibility and societal utility, data and other digital objects created ...
 • Prompting an EOSC in practice 

  Directorate-General for Research and Innovation, European Commission (EU PublicationsLuxembourg, 2018-11-21)
  To help drive forward and implement the EOSC, the main thread of the report is to understand how the EOSC can effectively interlink people, data, services and training, publications, projects and organisations. The ideas ...
 • Access to and preservation of scientific information in Europe 

  European Commission (Publications Office of the European UnionLuxembourg, 2017-02-17)
  This report provides an overview on access to and preservation of scientific information in the EU Member States as well as Norway and Turkey. Concerning open access to scientific peer-reviewed publications, most EU Member ...
 • RTD policy approaches in different types of European regions 

  Joint Research Centre; Directorate-General for Research and Innovation; Dory, Tibor (Office for Official Publications of the European Communities, 2008)
  This policy note presents different RTD policy approaches that were identified in qualitative regional case study reports produced for different types of European regions. Its purpose is to give useful ideas for policy-makers ...
 • Survey on open access in FP7 

  European Commission; Directorate-General for Research and Innovation (Publications Office of the European Union, 2012)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»