Πρόσφατες υποβολές

  • The Big Caucasus: consequences of the 'Five Day War', threats and political prospects 

    Markedonov, Sergey; Τριανταφύλλου, Δημήτριος (International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), 2009-05)
    This paper analyzes the possible implications of the August 2008 'five day war' between the Russian Federation and Georgia. The author discusses the 'unfreezing' of the conflicts in the Caucasus and describes the existent ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»