• Συμφωνία στο Συμβούλιο για σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 

  Λεκανίδη, Νικολέτα (2010-05)
  Μεταξύ των κυριότερων καινοτομιών της Συνθήκης της Λισσαβώνας περιλαμβάνεται η δημιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, και η θέσπιση της Ευρωπαϊκής ...
 • Reflection paper on the deeping of the economic and monetary union 

  European Commission (Publication OfficeBrussels, 2017-05-31)
  The euro is more than a currency. For a continent so long divided, euro notes and coins are tangible, every day reminders of the freedom, convenience and opportunities that the European Union offers.Today, the euro is ...
 • Reflection paper on the future of European defence 

  Mogherini, Federica; Katainen, Jyrki (European CommissionBrussels, 2017-06-07)
  Rising from the ashes of two world wars that took 80 million lives, our European Union (EU) was inspired by a vision of lasting peace on the European continent. More than 60 years on, most Europeans have enjoyed a peace ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»