Πρόσφατες υποβολές

 • Social Agenda 50 – The new social dimension 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2018-01)
  Things are moving fast as employment and social affairs make up a decisive part of the roadmap to a more united and democratic EU by June 2019, announced by European Commission President Jean-Claude Juncker in September ...
 • Social Agenda 48 - A European pillar for a social triple A 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2017-07)
  What the European Pillar of Social Rights, adopted in April, means in practice: this is what the July issue of Social Agenda is all about. The Pillar serves as a reference framework for European Commission proposals on ...
 • Social Agenda 46 – Boosting youth employment 

  European Commision (Office for Official Publications of the European Communities, 2016-12)
  The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. ...
 • Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010 

  Council of the European Union (Council of the European Union, 2010-02-15)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»