Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

  • Essential SNA: building the basics 

    European Commission. Eurostat (Publications Offi ce of the European Union, 2013)
    Within the framework of statistical cooperation, Eurostat is conducting a series of projects that aim at a successful implementation of the 2008 System of National Accounts (SNA) in the Least Developed Countries, micro-states ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»