Πρόσφατες υποβολές

  • Orientation Debate on Enlargement 

    European Commission (European Commission, 2010-10-27)
  • National constitutional law and European integration 

    European Parliament. Directorate-General for Internal Policies of the Union; Vranes, Erich.; Lienbacher, Georg (Publications Office of the European Union, 2011)
    Notwithstanding the impact of European policy-making on Member states legislation, many constitutions guarantee essential characteristics of their political system. This study extracts the conditions of the European dimension ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»