Πρόσφατες υποβολές

  • Air quality in Europe : 2013 report 

    Guerreiro, Cristina (Publications Office of the European Union, 2013)
    This report presents an overview and analysis of air quality in Europe from 2002 (or later, pending data availability) to 2011. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives and gives ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»