Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • The shift to learning outcomes, policies and priorities in Europe 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2009-11-30)
  This study demonstrates that European governments and stakeholders havebecome increasingly convinced that learning based uniquely on input will not respond adequately to future challenges for individuals, society ...
 • Terminology of European education and training policy, a selection of 100 key terms. 

  Cedefop (Office for Official Publications of the European CommunitiesLuxembourg, 2016-07-25)
  This glossary represents a team effort and reflects contributions from experts working on different aspects of European education and training policy.
 • The Use of Lifelong Learning Programme, Erasmus Mundus and Tempus to Science & Technology Cooperation in the EECA Region 

  Gajdusek, Martin Felix; Cikikyan, Gabriela (International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), 2012-06)
  This report addresses the participation of the EECA countries in the Life Long Learning program (LLP), Erasmus Mundus and Tempus with regards to academic institution building, human potential development and joint training ...
 • Education and training monitor, 2013 

  European Commission. Directorate-General for Education and Culture (Publications Office of the European Union, 2013)
  The ’Education and Training Monitor 2013’ is a tool that will prove invaluable in facilitating decision-makers across Europe to reform their education systems, guaranteeing high-quality and equitable education and training ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»