Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorBanse, Martin
dc.contributor.authorMcDonald, Scott
dc.contributor.authorJoint Research Centre
dc.contributor.authorInstitute for Prospective Technological Studies
dc.contributor.authorKaditi, Eleni
dc.date.accessioned2013-11-14T08:42:37Z
dc.date.available2013-11-14T08:42:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/867
dc.description.abstractThis report is based on a study assigned to the Centre for European Policy Studies (CEPS) by the European Commission's Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) to investigate recent developments in the European food industry and the impact of foreign direct investment (FDI) and trade flows on the food industry in the EU-25. The report illustrates trends in and the structure of the European food industry. Past and possible future developments are analysed, identifying the drivers behind development of the food industry and assessing the impact on production, structures, farmers and trade. Another key feature of this report is to assess the impact of EU accession and of harmonisation of trade policy for agricultural commodities and processed agri-food products on both the EU-15 and the new Member States (NMS).
dc.format.extent161 p.
dc.language.isoen
dc.publisherOffice for Official Publications of the European Communities
dc.relation.ispartofseriesJRC Scientific and Technical Reports
dc.subjectFood industry
dc.subjectFood production
dc.subjectTrade policy
dc.subjectAgri-food products
dc.titleAnalysis of the European Food Industry
dc.typeBook
dc.corporate.name(Other)
dc.subject.countriesEurope


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»