Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

  • Pay in Europe in the 21st century 

    Aumayr‑Pintar, Christine; Cabrita, Jorge; Fernández‑Macías, Enrique; Vacas‑Soriano, Carlos; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Publications Office of the European Union, 2014)
    The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European Semester, have prompted discussions on wage‑setting ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»