Πρόσφατες υποβολές

  • Comparison of Long-Term World Energy Studies: assumptions and results from four world energy models 

    Schade, Burkhard; Wiesenthal, Tobias; Joint Research Centre; Institute for Prospective Technological Studies (Office for Official Publications of the European Communities, 2007)
    The POLES model is widely used to assess possible long term trends of energy supply and demand under various assumptions. For this purpose, policy-driven scenarios are compared to a reference (or baseline) development. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»