Πρόσφατες υποβολές

  • Police oversight mechanisms in the council of Europe member states (2017) 

    Byrne, Jonny; Priestley, William (Council of Europe PublishingKingdom of the Netherlands, 2015-09)
    Article 59 of the European Code of Police Ethics, Recommendation Rec (2001)10, affirms that: “The police shall be accountable to the state, the citizens and their representatives. They shall be subject to efficient external ...
  • Decision-making in the BSEC: a creative cartography of governance 

    Στρίμπης, Ιωάννης (International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), 2006-07)
    This paper suggests possible revisions to the work methods of the Organisation of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). The author adopts a legal perspective and discusses different aspects of the BSEC's reform process. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»