Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorEuropean Commission
dc.date.accessioned2017-10-12T06:16:17Z
dc.date.available2017-10-12T06:16:17Z
dc.date.issued2017-09-17
dc.identifier.urihttp://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/1146
dc.descriptionA strong focus on Key Enabling Technologies (KETs) Key Enabling Technologies are among the priority action lines of European industrial policy. Currently, there is a group of six technologies: micro and nano-electronics, nanotechnology, industrial biotechnology, advanced materials, photonics, and advanced manufacturing technologies. They provide the basis for innovation in a range of products across all industrial sectors. They underpin the shi to a greener economy, are instrumental in modernising Europe’s industrial base, and drive the development of entirely new industries. The EU aims to increase the exploitation of KETs and to reverse the decline in KETs-related manufacturing and patents being exploited outside the EU as this will stimulate growth and jobs.
dc.description.abstractIndustry is at the heart of the Juncker Commission’s political priorities. All Commission policies are geared to empower industry to create jobs, boost Europe's competitiveness, foster investment and innovation in clean and digital technologies and defend Europe’s regions and workers most affected by industrial change.
dc.format.extent4p.
dc.language.isoen
dc.publisherEuropean Commission
dc.subjectIndustrial policy
dc.subjectEnabling technologies
dc.subjectCar industry
dc.titleMaking Europe’s industry stronger : Key initiatives
dc.typereport


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»