• Επιβεβαίωση Email
  • Ανάκτηση κωδικού
  • Ολοκληρώθηκε

Εισάγετε τη διεύθυνση email την οποία χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στο KETlib. Ένα email θα σταλεί σε αυτή τη διεύθυνση με περαιτέρω οδηγίες.

Εισάγετε τη διεύθυνση με την οποία εγγραφήκατε.


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "KETlib", έγινε στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθειες Εξοπλισμού Λογισμικού» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»